INFORMACE ZÁKAZNÍKŮM GARÁŽÍ ONLINE PARKING HYPERMARKET ALBERT OSTRAVA DUBINA

V rámci projektu ONLINE PARKOVACÍCH ZÓN  MĚSTA OSTRAVY (dále jen projekt) bude ověřována dlouhodobě připravována nová webová aplikace (dále jen aplikace) v podzemních garážích ONLINE PARKING HYPARMARKET ALBERT OSTRAVA DUBINA (dále jen v garážích).

V současné době jsou v garážích všechna parkovací stání (dále jen PS) dlouhodobými zákazníky obsazena, nastává tedy stejná situace jako v ulicích a na parkovištích před bydlištěm mnoha občanů. Proto projekt se zaměřuje na možností rozšíření parkovacích služeb pro krátkodobé parkování dalším motoristům a také zefektivnění provozu v garážích, ale také na dalších parkovištích cestou, a to sdílení uvolněných PS dlouhodobými nájemci v době jejich dovolené, služebních cest apod.

V rámci projektu jsou vítáni další partneři pro ověřování sdílení PS na soukromých parkovištích a garážích, kde z legislativních důvodů je využívání krátkodobě uvolněných PS dalšími motoristy snadnější. Projekt následně počítá se zapojením i veřejných/obecních vyhrazených parkovacích stání (dále jen VPS), kde jsou příležitosti pro rozšíření PS pro občany větší.

V nedávné minulosti bylo občanům umožněno si vybudovat vlastní VPS na pronajatém pozemku města, avšak to bylo bez náhrady zrušeno. Získání VPS se tak v rámci městské parkovací politiky stalo pro občany zcela nedostupné. Poznámka: v současné době tímto není zajištěn rovný přístup  samosprávy při správě věcí veřejných, mezi než VPS jistě patří.

Samozřejmě není možné VPS přidělovat každému zájemci, ale jen za určitých podmínek. Tzn., pokud je v místě o VPS u občanů zájem a pronájem v max. počtu 1 – 4 VPS místním občanům umožnit na 1 rok se zachováním dostatečného počtu PS bez poplatku na uliční síti a parkovištích. Novou aplikaci by také mohly být zajišťovány elektronické aukce pronájmu VPS na 1 rok a následné sdílení VPS  mezi uživateli aplikace v době, kdy  smluvní nájemce VPS nevyužívá.

V současné době probíhají konzultace se soukromými vlastníky a uživateli PS a také posouzení legislativních podmínek ve sdílení VPS mezi uživateli platformy na veřejných komunikacích.