Ceník

PŘINÁŠÍME VÁM NÁSLEDUJÍCÍ CENOVOU NABÍDKU

PRO DLOUHODOBÉ NEBO KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ

DLOUHODOBÝ NÁJEM PARKOVACÍHO MÍSTA – MIN. 1 ROK

 • Nájemní smlouva na vyhrazené parkovací místo s obchodními podmínkami min. na 1 rok s dvouměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné auto = 900,-Kč / měsíc,
 • pro každé další  parkující vozidlo je možné využít tarif tzv. parkovacího účtu za 40,-Kč/24 hod., který je možné vyrovnat sdílením pronajatého parkovacího místa, tj. ve dnech kdy ho nájemce nevyužívá, dalším motoristům pro krátkodobé parkování,
 • úschova jízdního kola zdarma,

Poznámka: Noví zákazníci hradí prvních šest měsíců 1 000,-Kč/měsíc, sedmý až dvanáctý měsíc  800,-Kč/měsíc, další roky dle aktuálně platného ceníku Přílohy č. 1 smlouvy. Při využití/sdílení pronajatého parkovacího místa dalšími motoristy, 50% příjmu z tohoto parkování se připisuje na parkovací účet účet nájemce.

Dlouhodobý nájem parkovacího místa – od 1 měsíce

 • Nájemní smlouva s obchodními podmínkami s možnosti přerušení a opětovného zahájení nájmu parkovacího místa po dobu platnosti   smlouvy,
 • vyhrazené parkovací místo nájemné auto = 1 000,-Kč / měsíc, nevyhrazené parkovací místo = 900,-Kč / měsíc, nájemné motorka/čtyřkolka/malý přívěs = 500,-Kč/měsíc, nájemné obytného přívěsu = 800,-Kč/měsíc  – parkování na stálém přiděleném místě,
 • v době pronájmu parkovacího místa sleva 100,-Kč za každé další parkující auto, přívěs, čtyřkolku, motorku dle aktuálního ceníku,
 • pro každé další  parkující vozidlo je možné využít tarif tzv. parkovacího účtu za 40,-Kč/24 hod., který je možné vyrovnat sdílením pronajatého parkovacího místa, tj. ve dnech kdy ho nájemce nevyužívá, dalším motoristům pro krátkodobé parkování,
 • úschova jízdního kola zdarma.

  Poznámka:
  Při využití/sdílení pronajatého parkovacího místa dalšími motoristy, 50% příjmu z tohoto parkování se připisuje na parkovací účet nájemce.

Kreditní parkování

 • 24 hodin = 40,-Kč s předplaceným parkovacím účtem od 400,-Kč.

Krátkodobé parkování od 1 dne do 31 dní

Ceník s parkovacím kupónem parkovacího místa pro auto

Počet dnů

Cena

Počet dnů

Cena

Počet dnů

Cena

Počet dnů

Cena

1

70,-Kč

8

430,-Kč

15

700,-Kč

22

870,-Kč

2

130,-Kč

9

470,-Kč

16

730,-Kč

23

890,-Kč

3

180,-Kč

10

510,-Kč

17

760,-Kč

24

910,-Kč

4

240,-Kč

11

540,-Kč

18

790,-Kč

25

930,-Kč

5

310,-Kč

12

590,-Kč

19

810,-Kč

26

950,-Kč

6

350,-Kč

13

630,-Kč

20

830,-Kč

      27   970,-Kč

7

390,-Kč

14

670,-Kč

21

850,-Kč

  28 – 31   1000,-Kč

Ceník s parkovacím kupónem parkovacího místa pro motorku, čtyřkolku a přívěs

Počet dnů

Cena

Počet dnů

Cena

Počet dnů

Cena

Počet dnů

Cena

1

50,-Kč

8

300,-Kč

15

370,-Kč

22

440,-Kč

2

90,-Kč

9

310,-Kč

16

380,-Kč

23

450,-Kč

3

130,-Kč

10

320,-Kč

17

390,-Kč

24

460,-Kč

4

170,-Kč

11

330,-Kč

18

400,-Kč

25

470,-Kč

5

220,-Kč

12

340,-Kč

19

410,-Kč

26

480,-Kč

6

260,-Kč

13

350,-Kč

20

420,-Kč

27

490,-Kč

7

280,-Kč

14

360,-Kč

21

430,-Kč

28 – 31

00,-Kč

Úschova elektrokola a kola

Úschovní lístek s poplatkem 30,-Kč/24 hodin,  300,-Kč/1 měsíc.

Garáže ONLINE PARKING HYPERMARKET ALBERT OSTRAVA DUBINA jsou provozovány v hlídaném  režimu a nepřetržitém provozu v souladu s podmínkami provozního řádu garáží.

Ceník parkovacích služeb aktualizován dne 1. 5. 2024

Za provozovatele garáží ONLINE PARKING HYPERMARKET ALBERT OSTRAVA DUBINA

Ing. Jaroslav Mola