SPUŠTĚNÍ ZÁVOROVÉHO SYSTÉMU V GARÁŽÍCH ONLINE PARKING HYPERMARKET ALBERT OSTRAVA DUBINA

Od začátku června byla konečně dokončena stavba závorového systému, která má zamezit vjezdům aut bez smluvního parkování v rezidentních sektorech B a C garáží. V poslední době obsluha vrátnice častěji upozorňuje řidiče nejen na nesprávný vjezd do garáží za účelem nákupu v Albertu, ale také z důvodu provádění údržby svého vozidla v garážích. Nový závorový systém proto určitě přispěje ke zvýšení ostrahy hlídaného parkoviště garáží ONLINE PARKING ALBERT.

INFORMACE K PROVOZNÍM PODMÍNKÁM ZÁVOROVÉHO SYSTÉMU

Vjezd do garáží bude umožněn všem smluvním parkujícím zákazníkům s auty a motocykly v sektorech B a C a dočasně i v sektoru A, a to prostřednictvím čipové karty. Čipová karta se bude přikládat při vjezdu vozidla k čtečce karet umístěné na čelní straně buňky vrátnice garáží. Po přiložení karty dojde k načtení zákaznické čipové karty – na jméno a otevření vjezdové závory. Po uskutečnění průjezdu vozidla indukční smyčkou na komunikaci vrátnice buňky, dojde k uzavření závory.  Při výjezdu už není nutné přikládat čipovou kartu,  neboť na výjezdové straně na komunikaci jsou umístěny dvě indukční cívky, jedná pro otevření závory – nájezd na smyčku bude vyznačen žlutou čárou na komunikaci  a druhou zajišťující uzavření závory po projetí vozidla (stejná funkce smyčky jako při vjezdu).

Vzhledem k tomu, že podél komunikace do podzemních garáží není a  ani v současné době se naplánuje nový chodník (vrátnice garáží je totiž povolena místním stav. úřadem jako dočasná stavba), na výjezdové straně komunikace podél buňky vrátnice bude nově vyznačena pěší cesta do a z garáží piktogramy chodce. Výjezdová závora nezasahuje do pěší cesty u vrátnice a při výjezdu bude se automaticky otevírat nájezdem na první indukční smyčku. Při výjezdu z garáží tedy nebudete potřebovat čipovou kartu.